Sql Server 2017 CTP 2.0 Yenilikleri

Sql Server 2017 CTP 2.0 Yenilikleri

– Smart differential backup

– Smart transaction log backup

– Data File ).mdf) Select sorgusu çekebilme

– TempDB Kurulum aşamasındaki geliştirmeler

– TempDB monitoring ve planlama özellikleri

– Transaction log monitoring ve diagnostics özellikleri

– Backup performasında geliştirmeler

– Cpu bilgisi DMV lerinde geliştirmeler

– Query Store çalışma zamanı istatistiklerinin toplanması

https://blogs.technet.microsoft.com/dataplatforminsider/2017/04/28/sql-server-community-driven-enhancements-in-sql-server-2017/