Sql Server 2017 Yeni Komut Satırı (MacOs-Linux-Windows) – Linux DBFS Dmv Tool

Sql Server 2017 Yeni Komut Satırı (MacOs-Linux-Windows) – Linux DBFS Dmv Tool

 

Sql Server 2017 ile birlikte MacOs, Linux ve Windows için geçerli olacak yeni Sql Server komut satırı ile birlikte gelecek. Mssql-scripter ve DBFS olarak iki tane yeni tool Sql Server ailesine katılmış bulunuyor.

Mssql-scripter toolu, developer ve Dba’lerin T-SQL scriptlerini Create ve Insert etmesine olanak sağlayacak. Sql Server on-prem’in yanı sıra, Azure Sql DB ve Azure Sql DataWarehouse içinde geçerli olacak.

DBFS toolu ise, Dba’lerin kullandığı DMV dediğimiz Dynamic Management Views’ların daha kolay kullanılmasını sağlayacak. Linux işletim sisteminde özellik bu araçla performance counterları rahatlıkla izlenebilecek.

Mssql-scripter, Sql Server Management Studio’daki Generate Script Wizard ile benzer özelliklere sahip multiplatform bir komut satırı olarak karşımıza çıkıyor. Mssql-scripter’ı Linux, MacOS ve Windows üzerinde data definition language (DDL) ve data manipulation language (DML) scriptlerini istediğiniz yerde çalıştırabilme rahatlığı sunuyor. Aynı zamanda Azure Sql Databaseleri ve Azure Sql Data Warehouse içinde kullanabilmektedir.

Mssql-scripter ile oluşturulan scriptleri .sql dosyası olarak da kaydedebilirsiniz. Mssql-scripter Phyton ile geliştirilmiş, yeni çıkan Azure CLI 2.0 toolu içerisindeki çalışma prensiplerini kapsamaktadır. Kaynak kodunu aşağıdaki Github linkinden inceleyebilirsiniz.

https://github.com/Microsoft/sql-xplat-cli

    Mssql-scripter Windows Kurulumu

 

    Phyton, Windows da varsayılan olarak gelmemektedir. Aşağıdaki linkten ilk olarak Phyton’u indirip kuruyoruz.

https://www.python.org/downloads/

MSCR – 1

Executable veya zip li halibi indirebilirsiniz. Add Phyton 3.6 to Path seçeneğini

MSCR – 2

Phyton for Windows kurulduktan sonra, mssql-scripter’ı komut satırına aşağıdaki kodu yazarak yüklüyoruz.

C:\> pip install mssql-scripter

 

MSCR – 3

Kurulum tamamlandığında aşağıdaki gibi succesfully mesajını verecek.

Successfully installed future-0.16.0 mssql-scripter-1.0.0a1 mssqltoolsservice-Windows-7-64-1.0.0a1 wheel-0.29.0

Linux ve MacOS Kurulumu

Linux ve MacOS tarafında ise aşağıdaki kod ile Phyton kurulumunu yapabilirsiniz.

sudo apt-get install python-pip

 

Kurulum başladı

MSCR – 4

Upgrade komutu ile de, son versiyonu kontrol ediyoruz.

sudo pip install --upgrade pip

 

Pyhton 9.0.1 yüklenmiş oldu.

MSCR – 5

Pyhton yüklendikten sonra, mssql-scipter’ı yükleyebiliriz. Aşağıdaki komut ile Linux üzerine mssql-scripter’ı yükleyebiliriz.

sudo pip install mssql-scripter

 

Mssql-scripter yüklenmiş oldu.

MSCR – 6

Msscripter Kullanımı

 

    Sqlcmd’ye benzer bir yapısı olan mssql-scripter’in kullanımına bakalım.

Veritabanındaki tüm nesnelerin sciptlerini çıkarmak çıkartmak için aşağıdaki scripti kullanıyoruz.

C:\> mssql-scripter -S localhost\CTP21 -d AdventureWorks2014 -U sa

-S Sunucu adı ve inscatence bilgisi

-d Veritabanı

-U Sql login bilgisi

Sql login ile bağlanıldıktan sonra kullanıcının şifre bilgisini girmemiz gerekmektedir.

MSCR – 7

Databasedeki tüm objectlerin scriptlerini buraya yazmak uzun olacağından örnek olarak aşağıda bir trigger’ın script örneği var.

MSCR – 8

Sadece schema istenirse, –schema-only parametresini eklememiz gerekiyor

mssql-scripter -S localhost -d AdventureWorks -U sa --schema-only

 

Sql server version bilgisi için

mssql-scripter -S localhost\CTP21 -d AdventureWorks2014 -U sa –target-server-version “vNext” > myData.sql

 

Tüm datayı .sql file olarak kaydetmek için aşağıdaki scripti kullanıyoruz.

mssql-scripter -S localhost -d AdventureWorks2014 -U sa --data-only > ./adventureworks-data.sql 

 

Mssql-scripter ile ilgili tüm komutları,

Mssql-scripter –h

Help komut ile elde edebilirsiniz.

Tüm komutlar;

$ mssql-scripter -h

usage: mssql-scripter [-h] [--connection-string | -S ] [-d] [-U] [-P] [-f]

         [--data-only | --schema-and-data]

         [--script-create | --script-drop | --script-drop-create]

         [--target-server-version {2005,2008,2008R2,2012,2014,2016,vNext,AzureDB,AzureDW}]

         [--target-server-edition {Standard,PersonalExpress,Enterprise,Stretch}]

         [--include-objects [[...]]] [--exclude-objects [[...]]]

         [--ansi-padding] [--append] [--check-for-existence] [-r]

         [--convert-uddts] [--include-dependencies] [--headers]

         [--constraint-names] [--unsupported-statements]

         [--object-schema] [--bindings] [--collation]

         [--defaults] [--extended-properties] [--logins]

         [--object-permissions] [--owner] [--use-database]

         [--statistics] [--change-tracking] [--check-constraints]

         [--data-compressions] [--foreign-keys]

         [--full-text-indexes] [--indexes] [--primary-keys]

         [--triggers] [--unique-keys] [--display-progress]

         [--enable-toolsservice-logging] [--version]

 

Microsoft SQL Server Scripter Command Line Tool. Version 1.0.0a1

 

optional arguments:

 -h, --help      show this help message and exit

 --connection-string  Connection string of database to script. If connection

            string and server are not supplied, defaults to value

            in Environment Variable

            MSSQL_SCRIPTER_CONNECTION_STRING.

 -S , --server     Server name.

 -d , --database    Database name.

 -U , --user      Login ID for server.

 -P , --password    Password.

 -f , --file      Output file name.

 --data-only      Generate scripts that contains data only.

 --schema-and-data   Generate scripts that contain schema and data.

 --script-create    Script object CREATE statements.

 --script-drop     Script object DROP statements

 --script-drop-create Script object CREATE and DROP statements.

 --target-server-version {2005,2008,2008R2,2012,2014,2016,vNext,AzureDB,AzureDW}

            Script only features compatible with the specified SQL

            Version.

 --target-server-edition {Standard,PersonalExpress,Enterprise,Stretch}

            Script only features compatible with the specified SQL

            Server database edition.

 --include-objects [ [ ...]]

            Database objects to include in script.

 --exclude-objects [ [ ...]]

            Database objects to exclude from script.

 --ansi-padding    Generates ANSI Padding statements.

 --append       Append script to file.

 --check-for-existence

            Check for database object existence.

 -r, --continue-on-error

            Continue scripting on error.

 --convert-uddts    Convert user-defined data types to base types.

 --include-dependencies

            Generate script for the dependent objects for each

            object scripted.

 --headers       Include descriptive headers for each object scripted.

 --constraint-names  Include system constraint names to enforce declarative

            referential integrity.

 --unsupported-statements

            Include statements in the script that are not

            supported on the target SQL Server Version.

 --object-schema    Prefix object names with the object schema.

 --bindings      Script options to set binding options.

 --collation      Script the objects that use collation.

 --defaults      Script the default values.

 --extended-properties

            Script the extended properties for each object

            scripted.

 --logins       Script all logins available on the server, passwords

            will not be scripted.

 --object-permissions Generate object-level permissions.

 --owner        Script owner for the objects.

 --use-database    Generate USE DATABASE statement.

 --statistics     Script all statistics.

 --change-tracking   Script the change tracking information.

 --check-constraints  Script the check constraints for each table or view

            scripted.

 --data-compressions  Script the data compression information.

 --foreign-keys    Script the foreign keys for each table scripted.

 --full-text-indexes  Script the full-text indexes for each table or indexed

            view scripted.

 --indexes       Script the indexes (XML and clustered) for each table

            or indexed view scripted.

 --primary-keys    Script the primary keys for each table or view

            scripted.

 --triggers      Script the triggers for each table or view scripted.

 --unique-keys     Script the unique keys for each table or view

            scripted.

 --display-progress  Display scripting progress.

 --enable-toolsservice-logging

            Enable verbose logging.

 --version       show program's version number and exit

 

DBFS

 

DBFS, Linux tarafında Sql Server DMV’lerini komut tarafında görüntülenmesini ve izlenmesini sağlayan bir tooldur.

Kurulum

Ubuntu için aşağıdaki komutlar ile DBFS kurulumunu yapabilirsiniz.

sudo wget https://github.com/Microsoft/dbfs/releases/download/0.1.5/dbfs_0.1.5_amd64.deb

sudo dpkg -i dbfs_0.1.5_amd64.deb

sudo apt-get install -f

 

DMV ler için bir çalışma klasörü oluşturalım

$ mkdir DMV

 

Config bilgilerinin tutulacağı bir dosya oluşturalım

touch dmvtool.config

 

Config dosyasını nano programı ile düzenleyeceğiz,

nano dmvtool.config

 

Karşımıza gelmekte, gelen ekrana aşağıdaki örnekteki gibi config bilgilerini yazıyoruz.

[server]
hostname=00.000.000.000
username=sa
password=”Şifreniz”
version=16

Exit ile nano dosya editlemesinden çıkıyoruz, çıkmadan önce dosyayı kaydetmek için Y ile onay veriyoruz.

Cd komutu ile DMV leri yüklediğimiz klasöre geliyoruz

Cd /DMV/server

ls ile tüm dmv leri aşağıdaki gibi görmeiz gerekiyor

MSCR – 9

Çalıştırmak istediğimiz DMV nin başına cat komutunu yazarak çalıştırabiliriz.

cat dm_os_sys_memory

veya

cat dm_os_sys_memory.json | python -m json.tool

 

 

MSCR – 10

 

awk '{print $1,$5}' dm_os_sys_memory | column -t

 join -j 1 -o 1.1,1.16,1.17,2.5,2.8 <(sort -k1 dm_exec_connections)
							<(sort -k1 dm_exec_connections) -t $'\t'
											| sort -n -k1 | column -t

 

Bu makalede sizlere, Sql Server 2017 ile birlikte gelen mssql-scripter ve Linux tarafında DMV lerin izlenmesini sağlayan DBFS toollarını anlatmaya çalıştık. Bir sonraki Sql Server 2017 yenilikleri makalesinde görüşmek üzere.